Soccer Manager: The World's Best Online Soccer Manager Game

FREE ONLINE SOCCER MANAGER GAME


Or
ชื่อแรก
นามสกุล
อีเมล
รหัสผ่าน

1,279,060 Managers

นักเตะจริงจากวงการฟุตบอลมากกว่า 70,000 คน

มากกว่า 3,000 สโมสรฟุตบอลจริง

ตลาดซื้อขายนักเตะที่สมจริง

รายละเอียดแมทช์แข่งขัน

แข่งกับผู้จัดการทีมอื่นๆจากทั่วโลก

เล่นกับเพื่อนของคุณและสร้างลีกของคุณเอง

แผนการเล่น แทกติก และสไตล์การเล่นที่หลากหลาย

อีเมลของคุณใช้งานไม่ได้กรุณาใส่อีเมลของคุณกรุณาใส่ชื่อกรุณาใส่นามสกุลกรุณาใส่รหัสผ่านกรุณายืนยันอีเมลของคุณอีเมลที่คุณแจ้งกับที่คุณยืนยันไม่ตรงกันกรุณาเลือกยันยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงของเราแล้วสมัครโดยใช้รายละเอียดนี้?ชื่ออีเมลรหัสผ่านต่ำกว่า 6 ตัวอักษร กรุณาใส่รหัสผ่านขั้นต่ำ 6 ตัวอักษรอีเมลที่คุณยืนยันเกิดข้อผิดพลาดจำนวนอัขระขั้นต่ำ:รหัสผ่าน ไม่ปลอดภัย กรุณาเลือกรหัสผ่านอื่น ๆรหัสผ่านสั้นเกินไปคุณภาพรหัสผ่าน